Phòng Họp

Hội nghị và Sự kiện tại khách sạn Lê Duy Cung cấp phòng họp tiêu chuẩn trên tầng 12 .

Chúng tôi cung cấp cho các cuộc họp của bạn điều kiện lý tưởng và các giải pháp hiệu quả phù hợp yêu cầu của bạn

Các Tiện nghi:
*Màn hình, máy chiếu
*Hệ thống âm thanh với micro
* Giấy ghi & bút
*Nước khoáng
*Hoa theo tiêu chuẩn để trang trí
*Cà phê giải lao